TỦ BẾP KÍNH CƯỜNG LỰC SƠN MÀU

Danh mục:

Mô tả

TỦ BẾP VỚI MẶT CÁNH BẰNG KÍNH CƯỜNG LỰC SƠN MÀU KẾT HỢP BẢN LỀ GIÃM CHẤN GIỐNG I NHƯ TỦ GỔ